Filosofi

Kenpo Zen-Li-Thais filosofi

Kenpo Zen-Li-Thais filosofiska och strategiska bakgrund

Kenpo Zen-Li-Thai och dess filosofi är det absoluta svaret på vår strävan att finna harmoni och frid i vår tid fylld av våldsamma förvirringar. Att aktivt utöva Kenpo Zen-Li-Thai-kampsporten innebär att under inga omständigheter inta en aggressiv eller provokativ ställning gentemot omvärlden, snarast tvärtom, den innebär framförallt ett djupt förstående och en fridsam ställning till det allt mer våldsamma samhället.

Den urgamla principen yin-yang

Kenpo Zen-Li-Thai som kampsport är grundad i den urgamla principen “yin-yang“, i vilken vi finner två motsatta poler som är beroende av och uppväger varandra. Två helt skilda existenser som tillsammans framkallar en ny aktiv/inaktiv existens, liksom två pusselbitar som passar ihop och är beroende av varandra.

Hela universum är byggt på den här grunden

Finns inte den ena, mister den andra sin mening och tvärt om. De måste finnas båda två, de är motsatta men de passar ihop. Om vi som exempel tar det mänskliga väsendet, hittar vi som motsatta poler den manliga (yang) och den kvinnliga (yin), dvs mannen och kvinnan. Här kan man med en förbluffande klarhet se att den enas förintelse automatiskt förintar den andres existens. Den ena behöver den andra för att kunna garantera en fortsatt existens, inte bara som individ utan som mänskligt väsen. En vidare undersökning visar oss att hela universum är byggt på den här grunden (“yin-yang“), det finns inga undantag. Varje sak, varje rörelse, varje händelse är präglad av den här principen. För att överhuvudtaget någonting ska existera, ske, bli etcetera krävs det att de här två polerna som är motsatta, men ändå inte, finns med.

Yin-yang existerar i en evig rörelse

Principen “yin-yang“ existerar i en fullständig och evig rörelse eller omväxling där yang kan bli yin och tvärt om. Om vi ser närmare på yin-yangs symbol upptäcker vi att yang innehåller i sig ett frö av yin, vilken i sin tur också innehåller ett frö av yang. Om vi delar cirkeln i två delar, kan vi observera att en del av yang går in helt i yin och att yin på samma sätt går in i yang. På det här sättet fungerar allt i universum. Allt är en blandning av dessa två poler, som en evig rörelse förändrar och påverkar varandra på oberäkneliga olika sätt.

I ett träningspass eller kumite

I ett träningspass eller i en kumite (fight) finner man att det finns en omväxling mellan intensiteten av “yin-yang“. Stunder av totalaktivitet växlar med stunder av mindre aktivitet. Den explosiva stunden omväxlas med den lugna och stillsamma. Attack och motattack omväxlas i kumite. Trötthet kommer före vila, etc. Att förstå den successiva och oavbrutna omväxlingen av dessa två principer är att förstå “den universella harmoniska lagen“, vilken är Kenpo Zen-Li-Thais filosofiska grund. Det kan vara ytterst intressant att observera hur en tyfon (yang) kan bryta ner de starka och stora högspänningsstolparna. Hur kan vi förklara den här händelsen med hjälp av yin-yang principen?
Högspänningsstolparna stöder sig allt för mycket på yangprincipen, alltså samma princip som tyfonen. När två poler av samma sort möts blir det att en av två förintas, (den som har mer yang) i det här fallet, stolparna! Men vad händer om samma tyfon försöker utrota gräset? Gräset har en stor fördel för att kunna överleva tyfonanfallet. Genom att ändra sitt yangtillstånd till yintillstånd kan gräset säkerligen resa sig upp igen och leva vidare när den våldsamma vinden är över.

Kenpo-zen-li-thais strategiska grund

Detta är Kenpo Zen-Li-Thais strategiska grund när det gäller kamp. Ett automatiskt samspel mellan yin-yangs principer är ”hemligheten” för att förr eller senare nå segern. Detta är grunden och hemligheten som garanterar en harmonisk och behaglig seger, inte bara inom det begränsade kampområdet, utan även i livet som sådant. Här behöver man inte nödvändigtvis uppfatta livet som en kamp. Det räcker med att uppleva det som ett samspel mellan sig själv och de andra, där man själv måste kunna omväxla yin-yang i direkt respons till de andras yin-yang.

Den aggressiva människan

Människan har alltid känt en viss avsmak när frågan om mänsklig aggressivitet tagits upp. Frågor som varför människan är våldsam både mot sig själv och andra har under historiens lopp fått olika svar. Några talar om en medfödd aggressionsdrift, en mordlust som vi i bästa fall kan undertrycka men aldrig befria oss ifrån. Kain styr världen, den som tvivlar på detta råder vi att läsa “Världshistorien“ skriver Leopold Szondi år 1969. Han företräder åsikten att alla människor har ett mordiskt karaktärsdrag och han talar om ett “Kainanlag“, en driftfaktor som vi skulle vara födda med.
Vecko- och dagspressen tar upp och sprider dessa teser. Man kan läsa att människan är det aggressivaste djuret på jorden. Ty hon finner i grunden en glädje i att plåga och döda andra djur, inklusive sina medmänniskor. Tesen lyder alltså: människan är av naturen mordisk, hennes omdöme och sunda förnuft säger henne emellertid att hon ska undertrycka dessa impulser. Man skulle kunna kalla människan ett tämjt djur.
Gammal är också den motsatta tesen att människan i sitt ursprung är fridsam och vänlig och att det är civilisationen som fördärvar och gör henne aggressiv (Jean-Jacques Rosseu 1712-1778). Striden om människans sanna natur pågår ännu i vår tid och de extrema åsikterna har idag liksom tidigare sina företrädare. Oavsett vilken åsikt man ska hålla med finns det ett gemensamt drag hos båda två, nämligen att människan bär en dos av aggressivitet i sig vare sig det är medfött eller inte.

Vad ska vi göra åt den aggressivitet som finns hos varje människa?

Svaret låter inte vänta på sig: vi måste behärska och kontrollera den. Samhällets uppfostrande roll tycks ha misslyckats i den här uppgiften. Skolan, polisen och alla andra legala institutioner har på något sätt tappat sin målsättning när det gäller den här frågan eftersom samhället bara blir våldsammare och våldsammare. Att börja lära ut kampsport har inte gjort saken bättre. Aldrig tidigare har kampsporterna haft så många utövare som idag. Ett hundratal dåliga/oseriösa ”kampsportklubbar” blommar överallt, som ett ironiskt symtom på den alltmer växande våldsvågen.

Ansvaret för den moraliska biten

Dessa dåliga/oseriösa ”kamsportklubbar” har antigen ett alltför stort kommersiellt intresse eller ett alltför litet ansvar för vad de håller på med. Instruktörerna, som ofta är berusade av den lilla makt de får i klubbens inre kretsar, glömmer sitt ansvar för den filosofiska och moraliska biten. De går in helt för att visa upp sig själva inför mindre kunniga utövare och tillfredsställa sin egen fåfänga. Eller så har instruktörerna själva aldrig fått chans att lära sig vilka värderingar man ska leva med när man tränar och lär ut ”kampsport”. Ofta läser vi dagspressen uttalanden av olika “instruktörer“ och alla säger alltid något om den filosofiska delen av sina respektive ”stilar”. I själva verket tycks de känna till den filosofiska delen bara till namnet. När man försöker gå in i djupare samtal med dem visar det sig att de inte har den blekaste aning om vad de talar om. Alla tycks nämna den filosofiska delen för att det låter bra, inte för att de känner till den.

Meditation innebär en “förändring“ av den subjektiva uppfattningen

Ofta finner man entusiastiska budoutövare som tillbringar de 2-5 första minuterna av varje träning till att sitta med slutna ögon och meditera. Mina undersökningar på just det här området har klart visat att det oftast handlar om tidsfördriv, en tom ceremoni, ett meningslöst sittande som i slutänden inte ger någonting. Det saknar innehåll att sitta och försöka koppla av när man tänker på det kommande träningspasset eller på ett par varma smörgåsar som väntar efter träningspasset, vilket är precis samma sak och det kallar jag inte för meditation (Meditation är säkerligen den svåraste delen av Kenpo Zen-Li-Thai, omöjlig att genomföra på det ovan nämnda sättet. Meditation för Kenpo Zen-Li-Thai innebär en “förändring“ av den subjektiva uppfattningen, genom en aktiv övning av vissa tankeföreställningar i strängt samband med olika kroppsställningar, andningsteknik , muskelavslappning etc. Det innebär samtidigt en klar uppfattning av värderingar till exempel respekt för sig själv och andra, samt mer utvecklade etiska värderingar.)

Det skadar samhällets finaste delar

För att gå vidare kan vi tillägga att bakom den vackra bild som reklam med mer ger oss av ”kampsportsklubbar”, tycks det ligga en stor brist på många instruktörers etiska värderingar, och ett kommersiellt intresse som gör att de satsar på kvantitet istället för kvalitet.

Med den bakgrunden borde vi förstå att en sådan utspridning av budosporten endast är ett bidrag till att öka den våldsvåg som tyst sprider sig och når framför allt de yngsta åldersgrupperna. En sådan ”kampsportsutövning” borde förbjudas. Därför att den allvarligt skadar samhällets finaste delar, nämligen barn och ungdomar.

Vad är Kenpo Zen-Li-Thai?

Till den ofta återkommande frågan om Kenpo-Zen-Li Thais skillnad och förhållande till andra budosporter, skulle jag med en viss tillfredsställelse svara så här: Det är känt från förut att det finns massor av olika kampsportstilar och att varje stil har sin egen karaktär. Men det är viktigt i det här sammanhanget att alla kampsportstilar, kan karaktäriseras som självförsvar. Där ligger den avgörande skillnaden. Kenpo-Zen-Li-Thai har utvecklat en omfattande anfallsteknink som bygger på den princip att anfallet som initiativtagare är överlägsen den så kallade motanfallstekniken, både från taktisk och strategisk synpunkt.

Kenpo Zen-Li-Thai är en modern tillämpning

Kenpo-zen-li-thai är inte en ny stil utan en modern tillämpning av de urgamla stilarnas erfarenheter och kunskaper. Detta är i sin tur orsaken till den förbluffande effektiviteten, mångsidigheten och perfektionen som karaktäriserar Kenpo Zen-Li-Thai. På det individuella planet bygger Kenpo Zen-Li-Thai upp många positiva personliga egenskaper både fysiskt och psykiskt. Helt oberoende av kroppens längd eller ålder. Kunskapen och användandet av kroppens delar som “vapen“ ger utövaren ett självförtroende som uttrycks genom en ökad respekt för andra och för sig själv.
När utövaren känner till sin inre styrka, sin egen kapacitet och har den rätta viljan kan han lösa och besegra alla problem, oavsett deras svårighetsgrad. Risken för ett falskt självförtroende är dock inte utesluten. Därför måste man vara försiktig och kritisk mot sig själv och sina verkliga resurser. Ett självförtroende som bygger på falska grunder (påhitt, fantasier,lögner etcetera att man tror att man är bättre än man verkligen är) är en livsfarlig fälla som kan leda till ens undergång.
Med Kenpons utövning utvecklar man sin nuvarande kondition och förbättrar sin reaktionsförmåga. Man lär sig att känna igen faror snabbare och att försvara sig mot en eller flera motståndare samtidigt. Beträffande kroppsfärdighet och behärskning blir resultaten tillfredsställande först när de rätta doserna av inlärd teknik, smidighet, styrka och regelbunden träning har smält samman efter tålmodiga övningsperioder (flera år).

DETTA ÄR BÖRJAN TILL EN SEGER! PÅ SLUTET MÅSTE DU ÖVERVINNA DIG SJÄLV….!

Samuel Cossio-Q.

Mångfaldigande av innehållet på denna webbplats är helt eller delvis enlig lagen om upphovsrätt förbjudet.