Historia

Vad vet vi egentligen?

Det enda som man kan hävda med stor säkerhet är att: Den riktiga och sanna historien om de så kallade kampsporterna försvinner någonstans i tidernas begynnelse. Från den tiden då ingen historia skrevs vet vi inget med säkerhet. Från den tiden då människan började skriva sin historia vet vi inte heller någonting med säkerhet. Eftersom många av dessa gamla skrifter har blivit förstörda eller innehåller motsägelsefulla och tvivelaktiga uppgifter.

Dagens mest kända version

Vad alla historieforskare emellertid är i stort sett överens om är att det som vi känner i dag som ”kampsport” har praktiserats i Indien och Kina för ca 5 000 år sedan. Indierna påstår att det ursprungligen kommer från Indien, för att senare dyka upp i Kina. Detta påstående tillbakavisas av kineserna som hävdar att det ursprungligen kommer från Kina. Hur som helst, dagens mest kända och accepterade version är den som handlar om den indiske munken TAMO BODHIDHARMA (vilket är samma man som japanerna kallade DARUM TAISHIN), trots att de historiska detaljerna över hans liv och verk är varierande. Det är han som nämns som kampsporternas pionjär och grundare.

Det var förbjudet att bära vapen

Det finns även många teorier över när och hur han kom till Kina. Ett allmänt accepterat datum är emellertid ca år 527. Under denna period var Kina delat i många rivaliserande herravälden och många piratliknande grupper. För vanligt folk var det förbjudet att bära vapen. Så deras öde var i banditernas och makthavarnas händer. Detta skapade mycket speciella sociala omständigheter.

TAMO reste mycket genom Kina och med hjälp av vissa ”filosofiska” principer försökte han lära människor att leva ”ett bättre liv”. Dessa filosofiska principer kallade han för ZEN. Folkets intresse för hans lärdomar var minimalt. Detta berodde troligen på de sociala omständigheter som nämns ovan.

Vad var det egentligen som TAMO lärde ut?

Folkets kalla mottagande av ZEN fick TAMO att så småningom bestämma sig för att lära ut ZEN bara till utvalda och i hemlighet. TAMOs ständiga resande tog honom så småningom till SHAOLIN TEMPLET (det kallas SHORI-JI på japanska ) Vad var det egentligen som TAMO lärde ut? I stora drag och med risk för en grov generalisering kan man säga att TAMOs grundläggande lära var att lära folk att förena kropp och själ. Han hävdade att genom meditation kunde människan förena kropp och själ och även utveckla och kontrollera den. Detta sammantaget ledde till förståelse av den sanna buddaläran.

Munkarna besegrade banditer

Det sägs att många av munkarna föll i sömn under de långvariga meditationsövningarna. Då bestämde sig TAMO för att införa vissa fysiska övningar med syfte att öka munkarnas uthållighet, både fysiskt och själsligt. Dessa övningar består av 16 hand- och armrörelser. Dessa rörelser kunde man använda för anfall lika väl som försvar. Dessa 16 rörelser är föregångare till det som sedan blir känt som KINESISK BOXNING. Det är ingen som vet exakt hur dessa tekniker såg ut eller hur pass systematiserade de var. Det som ingen förnekar är emellertid det faktum att andra varianter av ”kamprörelser” fanns i Kina långt innan TAMO befann sig i Kina. För vår tids historiker är det omöjligt att veta vilka tekniker TAMO lärde ut och vilka som redan fanns i Kina när han kom. Vad vi känner till idag, är de otroliga historierna som fortfarande berättas. Om hur TAMOs munkar besegrade banditer och fiender av olika slag.

Kinesisk Boxning

TAMO lärde munkarna att det var absolut fel med allt slagsmål, våld, krig med mera. Men han hävdade att det var rätt att förbereda sig för att kunna försvara sig ifall det skulle behövas. (Detta är i dag en av grundstenarna i Kenpo-Zen-Li ThaiIs fridsamma inställning gentemot omvärlden.)

Är TAMO verkligen grundare av KINESISK BOXNING? Frågan har diskuterats i många år utan att man lyckats komma överens. Personligen tycker jag att just den frågan spelar en mindre roll. Det som är viktigt och inte går att förneka är det faktum att TAMOs vistelse bland SHAOLIN TEMPELS munkar har påverkat och bidragit till utvecklingen av KINESISK BOXNING.

Glödande klotet med en DRAKE och en TIGER.

I SHAOLIN TEMPLET blev munkarna undervisade ibland annat KINESISK BOXNING. Efter 15 år av hård träning skulle eleverna passera det slutliga testet som hade ett antal olika moment:

•  Teoretisk tentamen i historia, filosofi, fysiologi, anatomi etcetera.

•  Tävlingar med tomma händer och olika sorters vapen

•  Passera en 175 meter lång tunnel ut ifrån templet. I hela tunneln fanns det gömda mekaniska dockor som i mörkret anföll med olika vapen. Vid slutet framför utgången skulle man flytta ett runt glödande klot som vägde över 200 kilo och som spärrade dörren. Under tiden som munken flyttade på det glödande klotet brändes två symboler in i hans underarmar. Symbolerna var en DRAKE och en TIGER. Dessa symboler har Kenpo-Zen-Li Thai tagit till sitt stilmärke.

Mästarna hade aldrig för avsikt att sprida ut sina stilar

Under ständigt hot av banditer och rivaliserande klaner blev det mer och mer nödvändigt att alltid vara redo att kunna försvara sig. Detta tycks ha bidragit till att ”SJÄLVFÖRSVAR” blev en bestående del av det kulturella livet i Kinas livsstil . Undervisningen av självförsvar-metoderna var under TAMOs tid och även efter begränsade till slutna grupper eller klaner. Meningen var att hålla dessa kunskaper otillgängliga för vanliga människor och även för rivaliserande klaner.

Klanens överhuvud valde ut en mästare som klanens instruktör. Dessa välbetalda mästare utvecklade ofta sina egna stilar. Det påstås att ett hundratal olika stilar samexisterade. Mästarna hade aldrig för avsikt att sprida ut sina stilar, utan var inställda på att endast lära ut dem till klanens medlemmar. Ingen annan än mästaren själv fick lära ut eller lära vidare. Att dessa regler efterlevdes var livsviktigt för dem.

Hur kom det sig att dessa kunskaper spridits ut trots allt (bl a till OKINAWA-ön som ligger öst om Kina) kan man bara spekulera om. Det enda man vet med säkerhet är att Kina under den perioden hade (år 900 till 1 300) ett stort kulturellt, politiskt och religiöst inflytande över OKINAWA. Den troligaste teorin är dock att dessa välbevarade hemligheter fördes vidare av SHAOLIN -munkarna, som hade regelbundna kontakter med ön. De kom troligen på samma sätt till Japan. Först till japanska munkarna i SHORINGE-templet, för att senare spridas därifrån.

Kenpo Zen-Li-Thai

Kenpo var ordet som japanerna först använde för att beskriva TAMOs kampform. MING och CHING Dynastin (år 1368-1911) betraktas som den gyllene tiden för kampsporterna i Kina. Eftersom många av stilarna som finns idag grundades just under den här perioden. Någon gång i mitten av 1800-talet, troligen 1840 började ”självförsvarskonsterna” att sprida sig till andra världsdelar. Vid början av andra världskriget (1941) hade ”självförsvarskonsterna” nått så gott som till världens alla hörn.

Det var den 8 november 1980 som Kenpo Zen-Li Thai höll sin första officiella träning. Sedan dess har hänt en hel del. Men det är en annan historia.

Samuel Cossio-Q

Mångfaldigande av innehållet på denna webbplats helt eller delvis, är enlig lagen om upphovsrätt förbjudet.